Det finns många städföretag och det kan vara svårt att kanske veta vilket man ska ge förtroende till men vi vet efter år av hårt arbete att det är kommunikationen mellan både kunder, personal och ledningen som gör att våra kunder stannar hos oss år efter år. Vi levererar kvalitet och det kräver hårt arbete och sammanhållning.

Detta ingår i vårt kvalitetsarbete
  • Kundfokus i allt vi gör
  • Hög kompetens
  • Medarbetarnas engagemang och stolthet i att utföra ett gott hantverk
  • Bra kundservice
  • Arbetsprocesserna i företaget ska vara kvalitetssäkrade och i samklang
  • Alla i företaget tar ansvar och är införstådda och fullföljer våra säkerhetsåtgärder.
  • Ständig förbättring

Här kan du läsa vilka företag och organisationer vi sammarbetar med för att säkerställa vår kvalitet och säkerhet gentemot våra kunder.

kvalitetsarbete

Almega Serviceentreprenörerna är en bransch- och arbetsgivarorganisation som organiserar företag som utför serviceentreprenad och specialservice. Organisationen kontrollerar och framhäver städföretag som kan anses seriösa på marknaden utifrån ett visst antal krav, som vid godkännande blir Auktoriserad Serviceentreprenör. Ett företag kan antingen endast vara medlem i Almega Serviceentreprenörerna eller även Auktoriserad Serviceentreprenör. Auktorisationen är inget krav, men det är en kvalitetssäkring för dig som konsument eftersom ett auktoriserat företag innehar F-skattsedel, kollektivavtal och är skuldfritt.
Hemsida: www.serviceforetagen.se

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänstesektorn, vars syfte är att hjälpa tjänsteföretagare att bli säkrare som arbetsgivare så att de kan ägna mer tid åt sin kärnverksamhet. Företag som är anslutna till Almega får hjälp med professionell rådgivning gällande förhandlingar, kollektivavtal, arbetsrätt, arbetsmiljö, lönebildningar, diskriminering, jämställdhet, offentlig upphandling och försäkringar. Det är inget krav att vara med i Almega.
Hemsida: www.almega.se

Vi har en företgasförsäkring via Folksam och det innefattar även ansvarsförsäkring. Hemsida: www.folksam.se


Fora AB fungerar som den förmedlande länken mellan svenska företag och deras anställda och försäkringsbolag, stiftelser och fonder när det gäller flödet av försäkringspremier och kollektivavtalade avgifter. Hemsida: www.fora.se

Byggnads organiserar anställda i bygg- och anläggningsbranschen inom fem rikstäckande kollektivavtal, vilka tecknas mellan Byggnads och respektive arbetsgivareorganisation. Hemsida: www.byggnads.se

ID06
ID06-systemet är framtaget av Sveriges Byggindustrier (idag ID06 AB) för att skapa mer trygga och säkra arbetsplatser. Hemsida: www.id06.se

Vill du veta mer om våra tjänster?
Kontakta oss för en kostnadsfri offert
Kontakta oss

Sänd oss ett mail så kontaktar vi dig.