Tandläkarmottagningar

Vi följer vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal.
Vi har under en tid inriktat oss på att städa på tandläkarmottagningar i Stockholm och det är med goda resultat. Det ställer höga krav på oss då städningen är viktig för att minska mängden mikrorganismer i miljön och kan indirekt leda till färre infektioner genom att förebygga smittspridning.

Välstädade vårdlokaler ger ett gott intryck och ökar trivseln för både patienter och personal.

stadning-tandlakare
Vill du veta mer om våra tjänster?
Kontakta oss för ett kostnadsförslag
Kontakta oss

Sänd oss ett mail så kontaktar vi dig.